Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calory nedir?

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxylase : n. biochem. Karbon dioksidi karboksil grubundan ayıran bir enzim, karboksilaz.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


gastroparalysis : n. Mide felci.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


glia : n. Sinir sistemi destek dokusu, nöroglia.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


iodic : a. 1. İyot'la ilgili; 2. İyot'un sebep olduğu, iyot'a bağlı.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


nephrogen : n. Kaynağını böbrekten alan, nefrojen.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


papulovesicular : a. 1. Hem papül hem vezikül'ler gösteren, papül ve veziküllerden oluşan; 2. Vezikül haline dönüşme eğilimi gösteren papüllerden oluşan.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.