Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calory nedir?

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


exodontology : n. Diş hekimliğinin dişleri çekme bahsini inceleyen dalı, eksodontoloji.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


furunculous : a. Çıbanlı.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.