Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

calory nedir?

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brontophobia : n. Gök gürlemesinden aşırı korkma.


debrisoquine : n. Hipotansif madde.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


electronarcosis : n. Beyinden elektrik akımı geçirere bilinci ortadan kaldırma, bu şekilde kişiyi bayıltma (Şakak bölgeleri üzerine uygulanan elektrotlar aracılığıyla gerçekleştirilir).


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


enteroantigen : n. biochem. Dışkı (feçes)'den çıkarılan bir antijen.


exoskeleton : n. Omurgasız bazı hayvanlarda vücudu dıştan örten kabuk veya kabuğa benzer sert tabaka.


fundal : a. Dibe ait.


glossospasm : n. Dil spazmı.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


idiocy : n. Akıl zayıflığı, zeka geriliği; aptallık, idyosi.


iridodonesis : n. See: Hippus.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


mesoblast : n. See: mesoderm.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


postgraduate : a. Üinversite mezuniyetinden sonra, üniversite'den sonraki.