Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calory nedir?

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chimera : n. Bir insanın kendi vücudunda başka bir insana ait maddeleri barındırması, kimera.


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


encopresis : v. İstemsiz olarak gaita çıkarmak, irade dışı defekasyon.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


kerectasis : n. Kornea'nın kısmen çıkarılması, kerektomi.


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


oligochylia : n. Kilus azalması.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.


pregravidic : a. Gebelikten önce olan.


proglossis : n. Dil ucu.


pyruvate : n. Pirüvik asit tuzu.


schonlein's disease : n. Genç erişkinlerde meydana gelen bir çeşit anafilaktik purpura.


Skene's Glands : n. Kadınlarda, uretranın başlangıç kısmında yer alan iki adet küçük gudde, parauretral guddeler.


stenosis : n. Darlık, bir kanal veya borunun daralması, setnoz.


stomachalgia : n. Mide ağrısı.