Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caloripuncture nedir?

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


uterus : n. Rahim, döl yatağı, döllük.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


hyperinsulinism : n. Aralıklı vyea devamlı olarak bilinç kaybı ile kendini gösteren, bazen konvülsiyonların da birlikteg örüldüğü klinik bir tablo.


ideomotion : n. Zihinde uyanan herhangi bir fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarını kendiliğinden harekete geçirmesi, fikir ve düşünceye bağlı olarak kasın istemdıı hareket göstermesi.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


quoad vitam : n. Yaşadığı müddetçe hayattayken.


refractive : a. 1. Işık ışınlarının kırılamsı ile ilgili; 2. Işık ışınlarını kırıcı.


resect : v. Yarıp parçasını çıkarmak.