Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caloripuncture nedir?

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


ectocytic : a. Hücredışı.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


left-handedness : n. Solaklık.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


pneumato : pref. See: Pneum


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.


practitioner : n. Kendi mesleğinde çalışan hekim, pratisyen doktor.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


spintheropia : n. Gözler önünde parıltı veya kıvılcımlar hissetme.