Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caloripuncture nedir?

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


gristle : n. Kıkırdak.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


knife : n. Bıçak.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


malaria : n. Malarya, sıtma.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


oscheo- : pref. See: osche-.


ostitis : n. See: Osteitis.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


pix : n. Zift.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.