Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caloripuncture nedir?

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


funis : n. See:Funiculus.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


pnik-eye : n. Akut seyir gösteren bulaşıcı konjunktiva iltihabı, epidemik konjunktivit.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


pyloroscopy : n. Pilor muayenesi.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


schizophasia : n. Anlaşılmaz ve saçma konuşma.