Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calorimetry nedir?

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


paracystium : n. Mesaneyi çevreleyen bağ dokusu.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


photogneesis : n. Işık oluşması.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.