Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calorimetry nedir?

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


jalap : n.Çalepa, kökü müshil bir bitki veya bu bitkiden çıkarılan ilaç.


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.


renopathy : n. Böbrek hastalığı, renopati.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.


starbismus : n. Şaşılık.


tetrahydroaminacrine : n. Morfin ve benzeri ilaçların narkotik etkilerine ve solunum merkezinde yaptıkları inhibisyona engel olur.