Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calorimeter nedir?

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


gag : n. v. 1. Ağıza konulan kusturucu şey; 2. Alet ile ağzını açık tutmak.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


helminth : n. Barsak paraziti (solucanı).


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


nematodes : n. İki seksin karakterlerini tek bi rbireylerinde taşıyan ve kurtçuğa benzer yapıları olan, ayrıca barsak kanalları bulunan yaratıklar.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


periureteral : a. Ureteri saran.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.