Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calorimeter nedir?

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


desiccation : n. Kurutma.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


neurasthenia : n. Heyecandan doğan sinir zayıflığı, nevrasteni.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


sclerogeny : n. Sert kıvamda doku oluşması.


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.