Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calorimeter nedir?

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


broncholithiasis : n. Bronş veya bronşiyollerde taş oluşması.


carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


colpocleisis : n. 1. Vagina duvarlarının, kanalı kapatmak üzere birbirine yapışması; 2. Vagina'nın ameliyatla kapatılması.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


neutrcytopenia : n. See: Neutropenia.


oite : n. Dişi bakteri.


oligosaccharide : n. biochem. Hidroliz edildiğinde birkaç monosakarid molekülü meydana getiren basit bir şeker.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


para- : pref. Yanında, yan, para.


priapitis : n. Penis iltihabı.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


propons : n. Varol köprüsünün hemen altından geçen beyaz madde şeritleri.


radiotoxemia : n. Işınım sonucu olan toksemi.


significant : a. Mühim, önemli.


somnolence, somnolency : n. Yarı uyku hali, uykusuzluk, somnolans.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.