Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calorimeter nedir?

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


chlorate : n. Klorik asit tuzu.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


intraserosal : a. Seröz bir zarın içinde.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


marriage : n. Evlenme, evlilik.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


necatoriasis : n. Necator cinsi parazitlerin sebep olduğu enfestasyon, nekatoryazis.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


perirhinal : a. Burun etrafında, burnu saran.