Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

calorimeter nedir?

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.