Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calorific nedir?

calorific : a. Isıtıcı.

calorific ray : Isıtıcı ışın.


calorific value : Belirli bir miktar yiyeceğin meydana getirdiği kalori (kcal).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatosis : n. Herhangi bir yüzeyde renk değişimine sebep olacak şekilde aşırı pigment toplanması, pigmentasyon.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


floccular : a. Flokulusa ait.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


moist : a. Nemli, ıslak.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


parencephalon : n. Beyincik, cerebellum.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.