Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calorific nedir?

calorific : a. Isıtıcı.

calorific ray : Isıtıcı ışın.


calorific value : Belirli bir miktar yiyeceğin meydana getirdiği kalori (kcal).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

care : n. İhtimam, bakım.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


histotoxic : a. Dokular üzerine toksik etki gösteren,dokuya zararlı.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


interseptal : a. İki septum arası, iki septum arasında.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


leucocythemia : n. See: leukemia.


leukopenia : n. Kanda lökosit sayısının azalması, lökopeni.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


monophthalmia : n. Tek göze sahip olma hali.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


nyctophobia : n. Marazi gece korkusu, karanlıktan korkma, niktofobi.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.