Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calorific nedir?

calorific : a. Isıtıcı.

calorific ray : Isıtıcı ışın.


calorific value : Belirli bir miktar yiyeceğin meydana getirdiği kalori (kcal).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


nephrotomography : n. Böbreğin bölüm bölüm röntgen filimlerinin alınması, nefrotomografi.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.