Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calorie nedir?

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


electrogastrography : n. Mide faaliyeti esnasında meydanag elen elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


epiblastic : a. Ektoderme ait.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


hologastroschisis : n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pes : n. (pl. Pedes). Ayak.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.