Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calorie nedir?

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


dipeptidase : n. biochem. Bir dipeptidi parçalayan enzim, dipeptidaz.


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


mange : n.Uyuz hastalığı.


mazopathy : n. See: Mastopathy.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


microlith : n. Çok küçük taş.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.