Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

caloric nedir?

caloric : a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunion : n. Metatarsal kemiğin başparmakla birleştiği uçta görülen şekil bozukluğu.


carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


ephelides : n. Çil, benek.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


orchialgia : n. Testis ağrısı.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


plant : n. Bitki, nebat.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


postcecal : a. Çekum arkasında.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


somatoceptor : n. Vücut içinden gelen uyarıları alan sinir ucu, bu nitelikte vücut reseptörlerinden her biri.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.