Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calorescence nedir?

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


cytostatic : a. Hücre gelişimini durduran, hücrelerin çoğalmasını önleyen.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


homatropine : n. biochem. Tropin asid ve mandelin'in birleşmesinden meydana gelen ve göz bebeğini genişleten madde.


hydrargyrum : n. biochem. See: Mercury.


manducation : n.Çiğneme.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


mesonephron : n. See: mesonephros.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


nyctalgia : n. Gece gelen ağrı, gece sancısı, niktalji.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


pirioplasma : n. See: Babesia.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.


proligerous : a. Çocuk doğuran.