Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calorescence nedir?

calorescence : n. Isı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


forme : n. Şekil, biçim.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


labionasal : a. Üst dudak ve burunla ilgili.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


photoperceptive : a. Işığı görebilen.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


sociologist : n. Sosyoloji mütehassısı, sosyolog.


somatochrome : n. Protoplazması kolay boyanan sinir hücresi, somatorom.


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.