Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calor nedir?

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


electromagnetism : n. Mıknatısi elektrik, elektromanyetizm.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


europium : n. biochem. Eu sembolü ile bilinen atom no:63 ve atom ağırlığı: 150.0 olan kimyasal element.


exudate : n. İltihaplarda cerahatli olmayan sıvı toplanması, eksüda.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


habenula : n. (pl. habenulae). Habenula (kozalaksı beze ait uzantılar).


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


pharyngitis : n. Yutak iltihabı, farenjit.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.