Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calomel nedir?

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cysto-urethrography : n. Konrast madde ile doldurulduktan sonra yapılan idrar kesesine ve uretraya ait radyolojik tetkik.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


lithous : a. Taşa ait.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


pincement : n. Masajda yapılan çimdikleme hareketi, çimdikleme ile yaılan masaj.


repilcation : n.1. Aynı işlemi tekrarlama, aynı olayı yenidne gözleme, aynı deneyi tekrarlama; 2. Canlı hücre veya molekülün, yapısı içindeki daha küçük unsurlardan kendine benzer diğer bir hücre veya molekül oluşturması.