Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calomel nedir?

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caro : n. (pl. carnes), Et.


carotene : n. biochem. Havuç, domates, yumurta sarısı gibi maddelerde bulunan sarı renkte (lipokrom) cisim (vücutta A. vitaminine dönüşür).


cephalomeningitis : n. Beyin zarlarının iltihabı.


dermocyma : n. İçinde daha küçük diğer bir fetüs ihtiva eden hilkat garibesi.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


helicine : a. See: Spiral.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


oxypathy : n. Asit zehirlenmesi.


pot : n. Kalp.


pyosepticemia : n. Piyemi ve septisemi'nin birarada bulunuşu, piyoseptisemi.


pyrogallate : n. biochem. Pirogalol tuz veya ruhu.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.