Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calomel nedir?

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


ganglionated : a. Düğümlü, gangliyonlu, gangliosus.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


kinetism : n. kas hareket yeteneği, kinetizm


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


nonunion : n. Kırık kemik uçlarının gerekli şekilde kaynama gösterememesi, kırık uçların birleşmemesi.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.


radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.