Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calomel nedir?

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


histonuria : n. Histon işeme.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


karyogonad : n. See: micronucleus.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


oculistics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


poculum : n. Ortası çukur kap, tas.


radioreaction : n. Işınlamaya karşı vücudun herhangi bir şekiled gösterdiği reaksiyon, özellikle aşırı dozda ışına karşı deride görülen reaksiyon, radyoreaksiyon.


sarcosome : n. Bir kas lifinin kasılabilen parçası.


somethesia : n. Duyarlılık.