Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calomel nedir?

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


musculature : n. Kas oluşması, vücut kas sistei.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


obligatory : a. Zorunlu, mecburi.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


pimple : n. Kabarcık, sivilce.