Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

callosum nedir?

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.

Corpus callosum : Nasırcisim, beyin büyük birleşeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


cocoa : n. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, kakao.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


gouty : a. Gutlu.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


lithonephrotomy : n. Böbrek taşının ameliyatla çıkarılması.


mesorectum : n. rektum mezosu.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


prospective : a. İleriye yönelik ,ileriyi kapsayan.


rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


retinal : a. Retinaya ait.


rule : n. Kaide, kural.


sanguimotor : a. Kan deveranına ait.