Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

callosum nedir?

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.

Corpus callosum : Nasırcisim, beyin büyük birleşeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


mesocord : n. Plasentaya yapışık göbek kordonu.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.


protochrome : n. biochem. Ürokrom gibi reaksiyon veren bir protein türevi.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


reapperance : n. Tekrar görünme.


salpingectomy : n. Fallop borusunu çıkarma ameliyatı, salpinjektomi.


somatopathic : a. Organ hastalığına ait.


spireme : n. Mitozda meydana gelen kromatin lifleri.