Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

callosum nedir?

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.

Corpus callosum : Nasırcisim, beyin büyük birleşeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


collagenase : n. biochem. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim, kollajenaz.


colpocystosyrinx : n. Mesane ile vagina arasında oluşan patolojik geçit, vezikovaginal fistül.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


macrocardia : n. Kalbin anormal şekilde büyük oluşu.


mesencephalon : n. Orta beyin, mesenkefal(on).


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


phenindione : n. Orta şiddette etkili bir antikoagülan.


phlebometritis : n. Uterus venlerinin iltihabı, flebometrit.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.