Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

callosum nedir?

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.

Corpus callosum : Nasırcisim, beyin büyük birleşeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bistoury : n. Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, teşrih bıçağı, bisturi.


bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


cachinnation : n. Histerik gülüş.


cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


panendoscopy : n. Mesane içi ve mesane boynunun panendoskop aracılığıyla muayenesi.


phacocyst : n. Göz merceği kapsülü.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.