Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

callosum nedir?

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.

Corpus callosum : Nasırcisim, beyin büyük birleşeği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


cornual : a. Boynuza ait.


cryptomenorrhoea : n. Hymen imperforatus veya vaginal atrezi gibi nedenlerle, menstruasyon kanının uterus içinde birikmesi.


friability : n. Kolayca parçalanabilme veya ezilebilme niteliği, gevreklik.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


microcoria : n. Gözbebein küçük olması, mikrokori.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


phorocytosis : n. Bağ dokusu hücrelerinin aşırı artımı, forositoz.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.


spermiogenesis : n. Spermatid'lerin belli gelişim ve değişim devrelerini takiben dölleme yeteneği taşıyan, spermatozoonlar haline dönüşmesi, spermatid'lerden spermatozoonların meydana gelmesi, spermiogenez.