Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

callosity, callus nedir?

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


crossed : a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


lesbianism : n. Kadınlarda homoseksüalite, sevicilik, safizm (sapphic vice).


litter : n. Sedye


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


megalonychosis : n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.