Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

callosity, callus nedir?

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cordopexy : n. Yerinden kaymış kordon şeklinde organ veya oluşumun, askıya alınmak suretiyle eski yerine getirilmesi.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


gastroenteric : a. Mide ve barsağa ait, gastroenterik.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


maietics : n. See: obstetrics.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


pampinocele : n. See:Varicocele.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.


postcondylar : a. Kondil arkasında.