Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

callosity, callus nedir?

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


chemotherapeutic : a. 1. Hastalık yapıcı mikro-organizmalar üzerinde öldürücü veya onların üremelerini durdurucu etkiye sahip kimyasal madde, kimyasal ilaç; 2. Kemoterapi ile ilgili.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


hypophrenium : n. Diyafram ile enine kolon arasında bulunan boşluk.


iodophthalein : n.İyot ihtiva eden sarı renkte bir bileşik (Safra kesesi ve safra yollarının röntgen yoluyla tetkikinde radyo-opak madde olarak kullanılır).


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


luxus : n. İfrat, fazlalık, aşırılık.


microzyme : n. Havadaki mikrop.


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.


somatotropin : n. Büyümeyi sağlayan ön hipofiz hormonu.


sporangial : a. Sporangium'la ilgili.


sympatheticotonia : n. Arterlerde spazm sonucu daralma ve kan basıncında yükseliş ile belirgin sempatetik sinir sistemi hakimiyeti, sempatetikotoni.