Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

callosity, callus nedir?

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


endarteritis : n. Arterlerini iç gömleğiinn iltihabı, endarterit.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


interclavicular : a. Klavikular arası.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


hyposomnia : n. Uykunun patolojik olarak azalması, uykusuzluk, hiposomni.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.