Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


diphenoxalate : n. Akut ve kronik diyarelerle, gastrointestinal bozukluklarda kullanılan bir madde.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


hypoaldosteronism : n. böbreküstü bezi korteksinden yetersiz aldosteron salgılanması, vücutta aldosteron eksikliği nedeniyle gelişen durum.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


linear : a. Çizgiye ait.


lipocyte : n. Yağ hücresi


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


multinuclear : a. Çok nüveli.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.


papulosis : n. See: Papulation.


paracele : n. Beyin yan karıncığı.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


spherometer : n. Küresel yüzeylerin kıvrıntılarını ölçmeğe yarayan alet, sferometre.