Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.


grippal : a. 1. Grip'le ilgili; 2. Grip sonucu oluşan, grip'e bağlı; 3. Grip'le belirgin.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


helicine : a. See: Spiral.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.