Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caruncle : n.Etcik, karonkül (mukoza kabartısı), caruncula.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


covering : a. Kaplama, örtme.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


glossodynia : n. See: glossalgia.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


musculophrenic : a. kas ve difarama ait.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


ophthalmectomy : n. Gözün ameliyatla çıkarılması, oftalmektomi.


parulis : n. Dişeti apsesi.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


recidivist : n. Suç işlemeyi itiyat edinmiş şahıs, sabıkalı.


reflection : n. Aksetme, yansıma, refleksiyon.