Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


granulocytosis : n. See: granulocytemia


impalpable : a. Dokunulunca hissedilmez, duyulmaz.


industrial therapy : n. Hastaların, yeniden iş hayatına dönebilmeleri için gerekli alıştırmalarının yapıldığı hastane organizasyonu.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


mesocephalic : a. Orta beyine ait.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


periglottic : a. Dil derisine ait, periglottik.


pseudoplepsis : n. Çarpık görme.


putamen : n. Putamen (Nucleus lentiformis'in bir parçası).


pyruvic : a. biochem. Renksiz sıvı bir keton asidine ait.


remnant : a. Artık, kalıntı, herhangi bir organ veya oluşumun, embriyonal hayattan gelişme göstermeksizin kalmış artığı.