Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


exfetation : n. Dış gebelik.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.


presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.