Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


cordate : a. See: cordiform


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


edematous : a. 1. Ödem'le ilgili; 2. Ödem gösteren, ödemli.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


glomerulitis : n. Böbrek yumaklarının iltihabı, glomerülit.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.