Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

callomania nedir?

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


dilatation : n. Genişleme,


geminate : a. Çift, eş geminus.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


hypersalivation : n. See: Ptyalism.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


locomotory : a. See: locomotive


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


pimelorthopnea : n. See: Piorthopnea.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).


retropharyngitis : n. Yutakardı iltihabı, retrofarenjit.


rubrospinal : a. Kırmızı nüve ve omuriliğe ait.


spasmolytic : a. Spazm'ı ortadan kaldıran, spazm'ı çözen.