Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

callisection nedir?

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


decidua : n. dış amniyon zarı.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


gerontoxon : n. İhtiyarlarda korneanın çevre kısmında meydana gelen tam ve eksik halka biçiminde beyazlık, ihtiyarlık halkası.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


pharygnotherapy : n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.