Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

callisection nedir?

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


chiro, : pref. See: Chir.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


gordh needle : n. Kauçuk bir diframı olan ve intravenöz kullanım için yararlanılan bir iğne.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


intercondylar : a. Lokmalararası.


interfibrous : a. Lifler arasında.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


ignis : n. Ateş.


lympho-epithelioma : n. Farinkste yerleşen ve süratle büyüyen kötü huylu bir tümör.n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.