Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

callisection nedir?

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


erotomaniac : a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. Şehvet düşkünü.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hymenotomy : n. Himen ameliyatı.


hypalgic : a. Sızı dindirici.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.


salk vaccine : n. Ölü viruslardan yararlanılarak hazırlanan bir çeşit poliomyelitis aşısı.


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).


scolecology : n. See: Helminthology.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.