Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

callisection nedir?

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


goniometer : n. Açıları ölçme aleit, gonyometre.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


salicin : n. biochem. Söğüt ve kavak ağaçlarının kabuk ve yapraklarından çıkarılan ve ilaç için kullanılan bir tuz (C13H18O7).


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.


serotoxin : n. Kan serumunda bulunan bir toksin.


transforator : n. Fetüs kafatası kaidesini delmede kullanılan sivri uçlu alet, transforatör.