Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caliper nedir?

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


hypoimmunity : n. Bağışıklığın azalması, muafiyet azalımı.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


marsupialization : n. Özellikle kist hidatik açıldıktan sonra kesenin kenarlarını deriye dikerek kese boşluğunu hariçle birleşik olarak bırakmak.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


parapophysis : n. Mukayeseli anatomie, omur alt çıkıntısına benzer çıkıntı, parapofiz.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


pneumatocardia : n. Kalb'te hava (gaz) bulunuşu, kalp boşlukları içindeki kanın hava habbecikleri gösterişi hali.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


scleredema : n. Gününden önce doğan ve vücut sıcaklığı düşük olan çocuklarda deri ve derialtı dokusunun albümini bol bir sıvı ile enfiltrasyonu sonucu önceleri macun kıvamı ve daha sonra sert bir durum alamsı,sklerödem (sklerema neonatorum).


smog : n. Duman ve sis karışımı.