Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caliper nedir?

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystoduodenostomy : n. Safra kesesi ile duodenum arasında anastomoz meydana getirilmesi.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


hysterotraumatic : a. Travma sonucu gelişen histeri ile ilgili.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


quantivalent : a. Kimyasal değerliğe ait.


recognition : n. Tanıma, bilme, ayırma.


recuperation : n. Bir hastalığı takiben kişinin eski sıhhatini yeniden kazanması, iyileşme.