Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

caliper nedir?

caliper : n. Yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


dermovascular : a. Cilt ve kan damarlarına ait, dermovasküler.


ectopia : n. See: Ectopy.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


olulectomy : n. See: Ulectomy.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


perithelioma : n. Peritelyum tümörü.


progranulocyte : n. Beyaz seri hücresi olup miyeloblastla parçalı nüveli lökosit arasındaki bütün hücrelere verilen ad.