Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

californium nedir?

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


dementia : n. Bunama, demans.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


postvermis : n. Beyincik soluncansı kısmının alt yüzeyi.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.


retrography : n. Geriye doğru yazma.


rhinolith : n. Buruntaşı, rinolit (bundan dolayı burun tıkanabilir).