Bugün : 22 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

californium nedir?

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


fibroblastoma : n. Bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanan tümör, fibroblastom.


gangrenous : a. Gangrenli.


gastrodiaphanoscopy : n. mide duvarlarını arkadan ışık vererek aydınlatmak suretiyle yapılan mide muayenesi. gastrodiyasfanoskopi.


hematologist : n. Hematolog.


hemospasia : n. Kanın çekilmesi.


hydrosyringomyelia : n. see: Syringomyelia.


limen : n. (pl. limina). Eişk, girek.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


panotitis : n. İç ve orta kulak iltihabı, panotit.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.