Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

californium nedir?

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


fluxion : n. Vücudun bir taraında kan v.s. toplanmasından hasıl olan şiş.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


laryngopharyngeal : a. Gırtlak ve yutağa ait.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


mammose : n. Büyük memelilik, memelerin anormal büyüklüğü.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


pasteurize : v. 1. Aşı ile tedavi etmek; 2. Isıtarak mikroplarını kırmak, pastorize etmek.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


projectile : a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye doğru atıcı; 2. Atılabilen veya fırlatılabilen şey (taş veya mermi gibi).


pseudochromesthesia : n. Sesleri renk olarak alan hissiyet bozukluğu.


reaction : n. Bir ilacın hasta üzerinde aksi tesiri, reaksiyon (See: A Glossary of Chemistry).