Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

californium nedir?

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


cystology : n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


hemo- : pref. Kan.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


omoplate : n. See: Scapula.


path : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir tarzı; 2. Sinir demetinin seyir yolu.


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


polycoria : n. Birden fazla gözbebeği olma hali, gözbebeği adedinin çok olması, polikori.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.


ratio : n. Oran, nisbet, derece.


residual : n. Kalan, artan.


sebiagogic : a. Yaşlı madde hasıl eden, yağ yapan.


spironolactone : n. Ödem meydana gelmesine sebep olan karışık mekanizmalar üzerinde etki göstererk, böbreklerden su ve sodyum atılmasını sağlar.


striocerebellar : a. Corpus striatum ve beyinciğe ait.