Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

californium nedir?

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


conchoscope : n. Burun boşluğunu muayenede kullanılan özel alet.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


keratodermia : n. Derinin kornea tabakasının hipertrofisi, keratodermi.


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.