Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calenture nedir?

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


hypermelanosis : n. deride aşırı melanin toplanması (Derinin koyu renk almasına sebep olur).


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


osmesis : n. Koklama.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


retrodeviation : n. Arkaya doğru çarpıklık.


sessile : a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş kaideli.