Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calenture nedir?

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrasthenia : n. Zihni bozuklukla beraber bulunan bünye zayıflığı.


cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


electroendoscopy : n. Vücut boşluklarının elektrikle aydınlatıcı aletlerle muayenesi.


encarditis : n. See: Endocarditis.


exototoxin : n. biochem. Bakteri hücresi dışında bulunan toksin.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hysteromyotomy : n. Sert bir tümörü çıkarmak için uterusu kesme ameliyesi.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


phlebarteriectasia : n. Ven ve arterlerin genişlemesi.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.


rubeola : n. kızamık.


sedative : a.&n. 1. Teskin edici, müsekkin, sedatif; 2. (pl.) Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler.