Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calenture nedir?

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotics : n. Canlıların yaşamları, fonksiyon ve özelliklerini konu alan bilim dalı.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


inert : a. Atıl, faaliyetsiz, hareketsiz, tesirsiz.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


paunch : n. Şişman karın.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.