Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calefacient nedir?

calefacient : a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcaklık veren; 2. Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


ephelides : n. Çil, benek.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


hepato- : pref. See: Hepatic.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


medial : a. İçyan, medial.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


neurovirus : n. Aşı yapımında kullanılmak üzere sinir dokusunda üretilerek hastalık yapma yeteneği azaltılmış virüs, nörovirüs.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


perspiration : n. 1. Terleme; 2. Ter, perspiratio.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.