Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

calefacient nedir?

calefacient : a.&n. 1. Sıcaklık yapan, sıcaklık veren; 2. Vücuda uygulandığı zaman sıcaklık hissine sebep olan madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


exothermal : a. Isı veren, hararet yükselişi ile belirgin, ısı oluşmasıyla beraber seyreden.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


microaerophile : n.Normal yaşamı için çok az okisjene ihtiyaç gösterenbakteri.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


nasihorn : n. burun boynuzu.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


race : n. Irk, soy.


rhinoplasty : n. Kırık burunu tedavi ameliyatı, iğreti burun takma ameliyatı, burun plastik tamiri, rinoplasti.


rule : n. Kaide, kural.