Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caldwell-luc operation nedir?

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinate : n. Klorlamak.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


tenositis : n. See: Tenontitis.


hemochromometer : n. Kanın renk deneylerini yapmaya yarayan alet.


heterogamy : n. Büyüklük ve yapı bakımından farklı cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


lash : n. 1. Kirpik; 2. Hareketli uzantı, kamçı (bazı mikroorganizmalarda).


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


microcoria : n. Gözbebein küçük olması, mikrokori.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


orange : n. Portakal, aurantium. (See: A Glossary of Chemistry).


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


parietes : n. pl. Bir boşluğun çevresinde yer alan duvarlar, çeperler.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


peritrichous : a. Kıllı.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.