Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caldwell-luc operation nedir?

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


euphoretic : a. & n. 1. Öfori gösteren; 2. Öfori meydana getiren ilaç.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


incudal : a. Örs kemiğe ait.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


myo : pref. Adale, kas.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


oophoron : n. Yumurtalık.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.