Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calculus nedir?

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.

Biliary calculus : Safra kesesinde oluşan taş, safra taşı;


Renal calculus : Böbrekte oluşan taş, böbrek taşı;


Salivary calculus : Tükrük bezi kanalında oluşan taş, tükrük taşı;


Urinary calculus : Üriner sistemin herhangi bir kısmı (böbrek, ureter, mesane) nda oluşan taş.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


evacuator : n. Tahliye sağlayan aygıt.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


microdose : n. İlacın çok küçük miktarı, çok küçük doz, mikrodoz.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.