Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calculus nedir?

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.

Biliary calculus : Safra kesesinde oluşan taş, safra taşı;


Renal calculus : Böbrekte oluşan taş, böbrek taşı;


Salivary calculus : Tükrük bezi kanalında oluşan taş, tükrük taşı;


Urinary calculus : Üriner sistemin herhangi bir kısmı (böbrek, ureter, mesane) nda oluşan taş.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


gastrointestinal : a. Mide ve barsağa ait, mide-barsak.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


hilar : n. Hilusa ait.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


odontoblast : n. Diş yuvası.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


oximetry : n. Alınan kan numunesindeki okisjen miktarının oksimetre aracılığıyla ölçülmesi, oksimetri.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pathobiology : n. See: Pathology.