Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calculus nedir?

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.

Biliary calculus : Safra kesesinde oluşan taş, safra taşı;


Renal calculus : Böbrekte oluşan taş, böbrek taşı;


Salivary calculus : Tükrük bezi kanalında oluşan taş, tükrük taşı;


Urinary calculus : Üriner sistemin herhangi bir kısmı (böbrek, ureter, mesane) nda oluşan taş.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


citrulline : n. biochem. İlk defa karpuzdan elde edilen bir aminoasid.


concavoconcave : a. Her iki tarafı iç bükey.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


guanethidine : n. Hipotansif etkili bir sempatik bloker.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


iridoperiphacitis : n. lens kapsülünün iltihabı.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


neocinchophen : n. biochem. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan billüri toz.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


perineurium. : n. Snir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


petroleum : n. biochem. Petrol.


photogneesis : n. Işık oluşması.