Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calculous nedir?

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


dipsogen : n. Susuzluk yaratan madde, su ihtiyacı uyaran herhangi bir madde.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


fetopelvic : a. Fetüs ve anne pelvisi ile ilgili, fetüs başı ile anne pelvisi arasındaki ilişkiye ait.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


intra vitam : adv. Hayatta.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


methandienone : n. Antikatabolik bir madde.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


phenformin : n. Antidiabetik.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.