Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calculous nedir?

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


breath : n. Nefes.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


physalis : n. (pl. physalides). Dev kanser hücresi.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


microcephalus : n. Başı normale oranla çok küçük kişi.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


paracyesis : n. Dış gebelik.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


photostable : a. Işık tesiriyle değişmeyen.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


retrospection : n. Devamlı olarak maziyi hatırlama, zihnin sabit fikir halinde geçmiş şeyler üzerinde durması, retrospeksiyon.