Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calculous nedir?

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cast : n. 1. Şaşılık; 2. Böbrek hastalıklarında idrarda görülen mikroskobik bir küme.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


hypengyophobia : n. Sorumluluktan aşırı korkma, sorumluluk korkusu.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


metanephron : n. See. Metanephros.


neurogenic : a. Sinir dokusu oluşturan veya sinir enerjisi meydana getiren, nevrojen (nörojen)


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


protist : n. Tk hücreli hayvan veya bitki.