Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calculous nedir?

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


chlorodyne : n. Meyan kökü, şeker pekmezi ve sirop simple içinde karıştırılmış durumda olan morfin, eter ve kloroform çözeltisi.


colpectasia : n. Vagina'nın genişlemesi.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


exfetation : n. Dış gebelik.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


ginger : n. Barsak galarını giderici etkisi olan aromatik bir kök, zencefil kökü.


hemopericardium : n. Perikardın içine kan toplanması, hemoperikart.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


podalgia : n. ayak ağrısı.