Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calculous nedir?

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

black : a. Siyah, kara.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


duro-arachnitis : n. Dura mater ile araknoidin iltihabı.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


phylactic : a. Filaksiye ait.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.