Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calcium nedir?

calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.

calcium bromide : biochem. Kalsiyum bromür (CaBr2), higroskopik bir cisimdir.


calcium bronze : biochem. Kalsiyumlu bronz.


calcium carbide : biochem. Kalsiyum karbid (CaC2).


calcium chloride : biochem. Kalsiyum klorür (CaCI2), higroskopik bir cisimdir.


calcium gluconate : biochem. Beyaz kokusuz tatsız toz (C12H22CaO14H2O).


calcium glycerophosphate : biochem. C3H7CaPO6 (kemik hastalıklarında kullanılır).


calcium hydroxide : biochem. Kalsiyum hidroksid [Ca (OH)2], hafif acı, beyaz alkalinli bir tozdur.


calcium hypophosphite : biochem. Kokusuz acı bileşim [Ca (PH2O2)2].


calcium iodobehenate : biochem. En az %23.5 iyodin ihtiva eden beyaz sarımtrak toz (C21H42ICOO)2Ca.


calcium lactate : biochem. Beyaz granüller veya toz şeklinde çiçeklenen madde (C6H10CaO65H2O).


calcium levulinate : biochem. Beyaz, billuri veya şekilsiz bir toz olup hafif yanık şeker kokusu ve acı tuzla tadı vardır (C10H14CaO62H2O).


calcium mandelato : biochem. İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılanl kokusuz beyaz toz (C16H44CaO6).


calcium oxide : biochem. Çok yakıcı ve alkali vasıflı olan kalsiyum tuzu (CaO).


calcium phosphate : biochem. Kalsiyum fosfat [Ca3 (PO4)2].


calcium sulphate : biochem. Kalsiyum sulfat (CaSO4).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


comma : n. Virgül


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


dragee : n. Üstü şeker kaplanmış hap, draje.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


lamprophonic : a. Kolayca işitilir veya anlaşılır nitelik taşıyan (ses).


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


melenemesis : n. Siyah kusmuk.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


neurasthenic : a. 1. Nevrasteni ile ilgili, nevrasteni'ye bağlı; 2. Nevrasteni gösteren kişi.


phagomaniac : n. Boğazına düşkün, obur ,yeme hastası.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.


scleroblastema : n. Embriyonik kemik dokusu.


sirenomelus : n. Bacakları birbirine yapışık hilkat garibesi.