Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

calcium nedir?

calcium : n. biochem. Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: 40.08 olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum.

calcium bromide : biochem. Kalsiyum bromür (CaBr2), higroskopik bir cisimdir.


calcium bronze : biochem. Kalsiyumlu bronz.


calcium carbide : biochem. Kalsiyum karbid (CaC2).


calcium chloride : biochem. Kalsiyum klorür (CaCI2), higroskopik bir cisimdir.


calcium gluconate : biochem. Beyaz kokusuz tatsız toz (C12H22CaO14H2O).


calcium glycerophosphate : biochem. C3H7CaPO6 (kemik hastalıklarında kullanılır).


calcium hydroxide : biochem. Kalsiyum hidroksid [Ca (OH)2], hafif acı, beyaz alkalinli bir tozdur.


calcium hypophosphite : biochem. Kokusuz acı bileşim [Ca (PH2O2)2].


calcium iodobehenate : biochem. En az %23.5 iyodin ihtiva eden beyaz sarımtrak toz (C21H42ICOO)2Ca.


calcium lactate : biochem. Beyaz granüller veya toz şeklinde çiçeklenen madde (C6H10CaO65H2O).


calcium levulinate : biochem. Beyaz, billuri veya şekilsiz bir toz olup hafif yanık şeker kokusu ve acı tuzla tadı vardır (C10H14CaO62H2O).


calcium mandelato : biochem. İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılanl kokusuz beyaz toz (C16H44CaO6).


calcium oxide : biochem. Çok yakıcı ve alkali vasıflı olan kalsiyum tuzu (CaO).


calcium phosphate : biochem. Kalsiyum fosfat [Ca3 (PO4)2].


calcium sulphate : biochem. Kalsiyum sulfat (CaSO4).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

copremesis : n. Dışkı kusma.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


endocrinopathy : n. İç salgı bozukluğundan ileri gelen hastalık hali.


eusystole : n. Kalp sistolunun normal oluşu, kalbin kasılma görevinin normal seyretmesi hali.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hyperpyremia : n. Kanda karbonlu maddelerin çoğalması.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


ill : a. Hasta.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


orthotist : n. Ortopdeik korse uzmanı.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


pneumotoxin : n. Pnömoni bakterilerinden meydana gelen toksin.


supraorbital : a. Gözçukuru üstünde bulunan, supraorbitalis.


synosteotomy : n. Mafsal anatomisi, eklem disseksiyonu.


transfusion : n. Kan nakli, transfüzyon (vericinin kanını alıcının damarına verme).