Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calcitonin nedir?

calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


dry : a. 1. Kurutmak, kurumak; 2. Su ihtiva etmeyen, kuru.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


fruit : n. Meyva.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


mycethemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pyopericarditis : n. Cerahatli perikardit.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.