Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calcitonin nedir?

calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


cor pulmonale : n. Bir akciğer hastalığına (anfizem, silikoz) bağlı olarak gelişen kalp hastalığı.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


infranuclear : a. Nüvealtı.


iodinophile : n. See: iodinophil.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


omagra : n. Omuz romatizması.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


pan- : pref.Bütün.


pantophobia : n. See: panophobia.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.