Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcite nedir?

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


gangrenous : a. Gangrenli.


gastrodynia : n. See: gastralgia.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


scrofula : n. Sıraca.