Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcite nedir?

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


cystinosis : n. Vücutta kristal halinde sistin depolandığı metabolik hastalık.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


gut : n. Barsak.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


myo-edema : n. Kas ödemi.


numb : a. Uyuşuk.


nutriology : n. Gıdabilim, yemeklerin perhiz ve tedavilerde kullanılış bilgisi.


oleosus : a. Yağlı.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.


prosthesis : n. Sakat bir yere suni organ ilavesi, protez.


ptysma : n. tükürük.