Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

calcite nedir?

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

distomiasis : n. Trematoda (Distoma) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon, distomiyazis.


eczema : n. Ekzema, deride kaşıntı şişme, kızarma, vezikül oluşu gibi belirtilerle görülen akut ve kronik hastalık (ya şveya kuru olabilir).


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


first-aid : n. İlk yardım.


flatfooted : a. Düztaban.


vaccination : n. 1. Aşılama, aşı; 2. Çiçek aşısı yapma.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


leukoprotease : n. biochem. Lökositlerde bulunan ve proteini parçalayan bir enzim.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


proctosigmoiditis : n. Rektum ve sigmoid iltihabı.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.