Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calcite nedir?

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


lactose : n. biochem. süt şekeri, laktoz, (C12H22O11H2O).


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


meiosis : n. Nekahat (iyileşme) devresi, hastalığın şifa bulduğu devre.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


paraesthesia : n. Herhangi bir duyusal anomali.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


pharynoperistole : n. Yutak daralması.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


saw : n. Testere, cerrah testeresi 8kemik cerrahisinde kullanılır).


sinistrad : adv. Sola doğru.


stacke's operation : n. Kulak kanalının arka membranöz duvarı üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.