Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calcite nedir?

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


nucleotoxic : n. Bazı ilaçlar, toksinler ve viruslar gibi, hücre nüvesi için zararlı olan maddeler.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.


prediabetes : n. 1. Diyabet öncesi; 2. Hafif diyabet.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


simesthesia : n. Kemiğin uyarıyı hissedebilme yeteneği, kemik duyarlığı.