Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calciphylaxis nedir?

calciphylaxis : n. Uyarıcı ajana karşı dokularda kalsiyum birikimi ile belirgin aşırı duyarlık hali, dokunun kendisini savunmaya davet eden uyarıya karşı yapısında kalsiyum birikimi şeklinde cevap vermesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


cadula block : n. See: Epidural.


cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


pelma : n. Ayak tabanı.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.


postero- : pref. Arka, arkasında.


serpens : a. Dolambaçlı, kıvrımtılı, yılanvari seyir gösteren.


specific difference : Tür farkı.