Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calciphylaxis nedir?

calciphylaxis : n. Uyarıcı ajana karşı dokularda kalsiyum birikimi ile belirgin aşırı duyarlık hali, dokunun kendisini savunmaya davet eden uyarıya karşı yapısında kalsiyum birikimi şeklinde cevap vermesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


epifolliculitis : n. Saç folliküllerinin iltihabı, epifolikülit.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


lipopexic : a. Lipopeksiye ait.


myc(o) : pref. Mantar.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


paregoric : a.&n. 1. Ağrı dindirici, teskin edici; 2. Müsekkin, kafurlu afyon ruhu.


porencephalitis : n. Boşluk oluşumu ile müterafık beyin iltihabı.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.


reconstitution : n. Yeniden oluşma, özellikle kuru halde muhafaza edilen bir maddenin su ile karıştırılarak tekrar eski (normal) haline getirilmesi (Süt tozunun su ile süt haline getirilişi veya kurutulmuş plazmanın sulandırılarak kan plazması halini alışı gibi).