Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calcipexis nedir?

calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


labrum : n. (pl. Labra). 1. Kenar; 2. dudak.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


jelly : n. Pelte.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.