Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calcipexis nedir?

calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


cutization : n. dış ortama maruz kalan mukoza'nın deri haline dönüşmesi (Mukoza ile derinin birleştiği sınırlarda görülür).


cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


cystoma : n. kist.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


osteocephaloma : n. Kemiğin beyinsi tümörü.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


pellicle : n. Sıvıların yüzeyinde oluşan ince kaymak tabakası.


retrenchment : n. Nedbe dokusunun büzüşmesini temin amacıyla doku fazlalıklarının kesilip çıkarılması, estetik cerrahide uygulanan bu nitelikte belirgin yöntem.


succosuria : n. İdrarda sukroz bulunması.


trachetiis : n. Trakea iltihabı, trakeit.


tresis : n. Delme.