Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calcipenia nedir?

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry : n. biochem Kimya


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


clover's crutch : n. Vagina ve rektum ameliyatlarında litbotomi pozisyonunun korunması için kullanılan aygıt.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


pas : n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


phenindamine : n. Sedatif yan etkileri olmayan bir antistaminik olan ve ağız yoluyla kullanılabilen.