Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calcipenia nedir?

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholcyst : n. See: Gallbladder.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


uvulotome : n. Küçük dili kesip çıkarmaya yarayan alet, üvülotom.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


neurolysis : n. 1. Sinirin etrafındaki iltisak (adhesion)lardan kurtarılması; 2. Sinirsel enerjinin tüketilmesi.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


periangiitis : n. Kan veya lenf damarı çevresindeki dokuların iltihabı.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


probang : n. Boğaza kaçan bir şeyi çıkarmaya mahsus cerrah mili.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


quadrisection : n. dörde bölünme.


sarcology : n. Kas lifleri anatomisi, sarkoloji (miyoloji).


smith-petersen nail : n. Üç yüzlü, üzerinde oluk bulunan metal bir çivi.


suprainguinal : a. kasık üstünde.