Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calcinosis nedir?

calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


cinnabar : n. Kırmızı cıva sülfit.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


galeropsia : n. Galeropia.


gyre : n. See: Gyrus.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


protamine zinc insulin : n. Protamin ve çinko ihtiva edn, çözünürlüğü olmayan bir çeşit insulin.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).