Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calcinosis nedir?

calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


effective : a. Etkili, tesirli.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


hemotelangiosis, n. See: Telangiosis.hemotherapeut : n. Kan, plazma veya kandan hazırlanan maddelerle tedaviyi konu alan bilim dalı, kan tedavisi bilimi.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


moxa : n. Deri üzerinde yakılarak uygulandığı zaman tahrişe sebep olan bir çeşit ham pamuk.


osmosology : n. Osmoz bilimi, osmozoloji.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phenindamine : n. Sedatif yan etkileri olmayan bir antistaminik olan ve ağız yoluyla kullanılabilen.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


roughage : n. 1. Kaba madde; 2. Barsak kaslarını hareket ettirmek için yedirilen kepek, hububat, meyva ve sebze elyafı gibi yemek bu gibi yiyecekler barsak boşalmasını uyartır).


senility : n.İhtiyarlık, yaşlılık, senilite.


sensualist : n.Şehvet düşkünü kimse, şehvetperest, kösnücül.


somatotrophin : n. Hipofiz ön lobu tarafından salgılanan gelişim hormonu, somatotrofin.


thermotropism : n. Isı karşısında gelişme.


tibial : a. Tibyal, tibyaya ait, tibialis.