Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calcine nedir?

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


cerebro : pref. Beyne ait...


cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


epiotic : a. Kulaküstü.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


iso- : pref. Aynı müsavi, eşit izo.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


scaly : a. 1. Pullu, pul pul olan; 2. Kabukalrı soyulan.