Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calcine nedir?

calcine : v. biochem. Yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


cholestasis : n. Safra akımının azalması veya tamamen durması.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hyperacidaminuria : n. İdrarda aminoasitlerin çoğalması.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


ion : n.Elektrik yüklü moleküller, iyon.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.