Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calcify nedir?

calcify : v. Kireçlendirmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


cephalin : n. Özellikle beyin ve omurilik dokularında bulunan fosfordan zengin bir madde, sefalin.


enter : pref. Barsak anlamına önek.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


oligohemia : n. See: oligemia.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.