Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calcify nedir?

calcify : v. Kireçlendirmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


rider's bone : n. Ata binen kimselerde devamlı küçük travmalara bağlı olarak kalçadaki addüktör adalenin içinde oluşan kemiksi kütle.


scotometry : n. Skotomları ölçme.