Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

calcification nedir?

calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


exo : pref. Dışında, dışarda.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


groove : n. oluk.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


nonmetal : n. biochem. Madeni olmayan element, ametal.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


rhinal : a. Buruna ait.


saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.


Shirodkar's Operitaion : n. Serviks yetersizliklerinde, hamilelik sırasında konulan büzücü bir dikiş.