Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

calcification nedir?

calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


crassamentum : n.1. Pıhtı, pıhtılaşma sonucu meydana gelen yumuşak kitle, koagülüm; 2. Kan pıhtısı.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


esophagostomy : n. Dışardan tüp geçirmek suretiyle yemek borusuna uzanan geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


fibrocystic : n. Fibrokiste ait olan, fibrokist ile ilgili.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


hypovitaminosis : n. Vitaminsizlikten ileri gelen durum, hipovitaminoz.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


myelinic : a. Miyeline ait.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


painful : a.Ağrılı, acılı.


protobiology : n. Ultravirüsler ve bakteriofajlar gibi bakterilerden de daha küçük canlıları inceleyen bilim dalı, protrobiyoloji.