Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcific nedir?

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

exopthalmia : n. See. exophthalmos.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


karyota : n. Nüveli hücreler.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


myelotomy : n. Omurilik ameliyatı, miyelotomi.


osmo- : pref. Kokularla ilgili, kokuya ati.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


oviform : a. See: Oval.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


periost. : n. See: periosteum.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


preclinical : a. 1. Hastalık görünüş veya gelişiminden önce; 2. Klinik öncesi (tıp öğretiminde).


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.