Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calcific nedir?

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


ethmocarditis : n. Kalbin bağ dokusunun iltihabı, etmokardit.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


lymphocytic : a. Lenfosite ait.


oriental : a. Doğu memleketleri ile ilgili, doğu memleketlerinde görülen.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


pneumotomy : n. 1.Akciğerlerin ameliyatla çıkarılması; 2. Akciğer ameliyatı, pnömotomi.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


somatome : n. 1. Vücudu oluşturan parçalardan biri (somit); 2. İmkansız doğumda fetüsü kesmek için kullanılan alet.


sternohyoideus : n. Sternohiyoid kas.


sudoresis : n. Ter bezlerinden aşırı ter salgılanması, aşırı terleme.


sulphadimidine : n. En güçlü ve toksisitesi en az olan sulfonamidlerden biri.


syncopation : n. Beyin kansızlığından ileri gelen baygınlık.