Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calciferous nedir?

calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


chlorothymol : n. biochem. Mantar menşeli cilt hastalıklarında kullanılan billüri toz, klorotimol (C10H13CIO).


cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


fiberless : n. Lisiz.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hapten : n. See: haptene.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


pretarsal : a. Tarsus kemiği önünde bulunan.


protriptyline : n. Antidepresan.


scotophobia : n. Marazi karanlık korkusu, karanlıktan korkma hali, skotofobi.


stereognosis : n. Cisimlerin şekillerini belirten duyu.


suprapontine : a. Varol köprüsü üstüned bulunan.