Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calcic nedir?

calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionitis : n. 1. Koryon'un iltihabı; 2. Derinin kalınlaşmasıyla belirgin hastalık, skleroderma.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


dextrase : n. biochem. Dekstrozu laktik aside çeviren bir enzim, dekstraz.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


fetopelvic : a. Fetüs ve anne pelvisi ile ilgili, fetüs başı ile anne pelvisi arasındaki ilişkiye ait.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


myel : pref. Omurilik.


myokymia : n. Adale seğirmesi.


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


opacification : n. Donuklaşma (kornea veya lensin donuklaşması gibi).


piitis : n. Pia mater'in iltihabı.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


pussy : a. 1. cerahatli, irinli; 2. Cerahat gibi, cerahate benzer.