Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calcic nedir?

calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


conductive : a. İletken.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


myel : pref. Omurilik.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


radiolucent : a. Maruz kaldığı ışının enerjisini içeren.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.