Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calcic nedir?

calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


ectocytic : a. Hücredışı.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


neurovirus : n. Aşı yapımında kullanılmak üzere sinir dokusunda üretilerek hastalık yapma yeteneği azaltılmış virüs, nörovirüs.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.


pillar : n. Direk, sütun, ayak, destek.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


sexivalent : a. Altı değeril (Element'in birleşme gücü hakkında).


somatoplasm : n. Vücut maddesi, somatoplazma.


spondylomalacia : n. Omur veya omurların yumuşaması, spondilomalasi.


stramonium : n. "Datura" adlı bitkinin ilaç için kullanılan kuru yaprakları.


superovulation : n. Birden fazla Graaf folikülünde, aynı anda ovülasyon meydana gelmesi, aynı anda birden fazal ovum oluşması.