Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcariuria nedir?

calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidin : n. biochem. Cantharis vesicatoria'dan çıkarılan tahriş edici ve kabarcık yapan, billuri aktif cevher (C20H24O8).


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


celosomia : n. Göğüs veya karın duvarındaki bir defekt sesebiyle başarı çıkması ile belirgin gelişim ano-kısım iç organların fıtık şeklinde dımalisi. (Sternum'un doğuştan olmayışı, yarık oluşu veya kaburga anomalileri sebebiyle gelişir).


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


phymatoid : a. Deri üzerindeki küçük yumru'ya benzer, deri nodülünü andıran.


subjacent : a. Altında uzanan, alt kısmında yer alan.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


introduction : n. İçeri sokma, içeri yerleştirme, geçirme (Nefes borusuna tüp geçirme veya cerahat bulunan boşluğa, boşaltma amacıyla tüp veya fitil yerleştirme gibi).


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


meteorotropic : a. Hava tesiri altında, hava tesiriyle


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


osteoclast : n. 1. Büyüme halindeki kemiğin içinde kemik dokusunu yiyerek iç boşlukları meydana getiren çok nüveli iri hücrelerden biri; 2. Sakatlığı tedavi maksadiyle kemik kırma ameliyesinde kullanılan alet, osteoklast.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.