Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calcariuria nedir?

calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


ciliation : n. Kirpikli olma.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


meningomyeloradiculitis : n. Meninks, omurilik ve omurga sinir köklerinin iltihabı.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


polysynovitis : n. Birkaç sinovyal zarın berabre iltihabı, polisinovit.


radiobicipital : a. Radyus kemiği ve iki başlı kas (biseps)'a ait.