Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calcareous nedir?

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.

calcareous water : Kireçli su.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


deacidification : n. Asit etkiyi ortadan kaldırma, asidi nötralize etme.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


gastrulation : n. Gastrula safhasının oluşumu.


harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.


hydrocelectomy : n. Vagina gömleği (tunica vaginalis) veya Nuck kanalının bir lezyonun ameliyatla çıkarılması.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


ischial : n. See: ischiatic.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


manducation : n.Çiğneme.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


palpate : v. El ile muayene etmek.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.


rete : n. (pl. retia). Ağ, şebeke, örgü (sinir v.s).