Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calcareous nedir?

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.

calcareous water : Kireçli su.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


intercondylar : a. Lokmalararası.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


malformed : a. Şekilbozukluğu gösteren, sakat, kusurlu.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


pluri : pref. Çok, birçok.


proctospasm : n. Rektum spazmı.


redintegration : n. 1. Herhangi bir uyarı sonucu geçmişteki bir olay veya olayların zihinde tekrar canlanması, geçmişin hatırlanması; 2. İyileşme, sıhhatini kazanma; 3. Harabiyete uğrayan herhangi bir şeyin düzelmesi, özellikle harabiyete uğrayan oduk veya organın kendisini onararak normal duruma dönmesi.


sclerokeratoiritis : n. Sklera, kornea ve iris iltihabı.


scutiform : a. Kalkan şeklinde, kalkansı.


staphyloschisis : n. Yarık damak, doğuştan damağın yarık olması.