Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calcareous nedir?

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.

calcareous water : Kireçli su.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovalvular : a. Kalb kapakcıklarıyla ilgili.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


osteophyma : n. Kemki tümörü.


panchrest : n. See: Panacea.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


recalcitrant : n. Refrakter, tedaviye cevap vermeyen durumları kasten kullanılan tıbbi bir deyim.


roaring : n. Hırıltılı soluma meydana getiren at hastalığı.


secundigravida : n. İkinci defa olarak gebe kalan kadın (gravida II).