Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calcar nedir?

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


hepatoma : n. Karaciğer tümörü, hepatom.


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


medication : n. İlacla tedavi.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


premenstruum : n. Adetten önceki devir, menstruasyon öncesi.


protuberance : n. Yumrusu çıkıntı, tümsek, protuberantia.


psychodiagnosis : n. Psikolojik testler ve yöntemler yardımıyla akıl veya ruh hastalığına sebep olan faktörlerin belirlenmesi, bu yolla hastalığı tehis etme, psikodiagnoz.


puerilism : n. Yetişkinde çocuksu ruhsal durum.


retch : v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2. Öğürmek, 3. Öğürme, kusma.


tempolabile : a. Zamanla değişebilen.