Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcaneus nedir?

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


glycosuria : n. See. glycosuria.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


localize : n. Yayılmasının önlenmesi, bir lezyonun yerinin saptanması.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.


pulmogastric : n. Akciğerle mideye ait, pulmogastrik.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.


salicylate : n. biochem. Salisilik asidin tuzu, salisilat.


sejunction : n. Zihni faaliyetlerde kopukluk, kişide zihinsel faaliyetlerin bütünlüğünü kaybetmesi.


seropositive : a. Serolojik test sonucu pozitif olan, serolojik reaksiyon gösteren.