Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcaneus nedir?

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxin : n. biochem. Canlı dokudan çıkarılan toksin.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


epidemidalization : n. Silindirik epitel hücrelerinin, serviks uteri'de olduğu gibi çok katlı yassı epitel haline dönüşmesi.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


intervertebral : a. Omurlararası.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


rheumatoid(al) : a. See: Rheumatic


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.