Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

calcaneus nedir?

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


disinterment : n. Mezar açılarak cesedin çıkarılması.


ergasthenia : n. Aşırı çalışma nedeniyle meydana gelen halsizlik veya yorgunluk.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hysterolity : n. Uterus taşı.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


orchioncus : n. Testis tümörü.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


osteitis : n. Kemik iltihabı, osteit.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.


periphrenitis : n. diyafram ve ona bağlı yapıların iltihabı, perifrenit.


permanent : a. Devamlı, sürekli, süreli, permanenes.


porokeratosis : n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.