Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcaneus nedir?

calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecum : n. 1. kör kese, çıkmaz boşluk; 2. Kalınbağırsağın ilk bölümünü oluşturan, alt ucunda apandiks'in bulunduğu barsak kısmı, körbarsak, çekum.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


foveation : n. Deride çukur oluşu.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


peritrichate : a. See: Peritrichal


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


screening : n. Araştırma, tarama.


skelalgia : n. Bacak ağrısı.