Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calcaneum nedir?

calcaneum : n. See: Calcaneus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


insuloma : n. Pankreasın Langerhans adacıklarının adenomu.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


mammillitis : n. See: Thelitis.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


pantie-girdle-syndrome : n. Oturarak iş gören ve pantolon tipi bir alt giysi giyen kadınlarda bacakların geceleri şişmesi.