Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calcaneum nedir?

calcaneum : n. See: Calcaneus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


dietary : n. Diyet'le ilgili.


encolpitis : n. Vagina mukozasının iltihabı.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


hemiopia : n. See: Hemianopsia.


lipoxeny : n. Parazitin gelişimini tamamladıkatn sonra arakonakçı'dan ayrılışı.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


nearsightedness : n. See. Myopia.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


paralytic : n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce bağlı, felcin sebep olduğu; 3. Felç gösteren, felçil kişi.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.


plastocytopenia : n. Kanda trombosit sayısının azalışı.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


quale : n. Bir şeyin vasfı (kalitesi).


saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.