Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcaneotibial nedir?

calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bryant's "Gallows" traction : n. Özellikle 4 yaşına kadar olan çocukların femur kırıklarında uygulanan bir traksiyon çeşidi.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


inoculable : a. Aşılanabilir.


myocele : n. Kas fıtığı, miyosel


nasiform. : a. Burun şeklinde, burunsu.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


relaxin : n. Gebelik sırasında meydana gelen ve doğumda pelvisin gevşemesini sağlayan bir madde.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


rhinal : a. Buruna ait.


singultation : n. Hıçkırık tutması.


spallation : n. Nüklear parçalanma sırasında bir kimyasal maddenin küçük miktarlarda radyoizotopların meydana gelmesi.


spermination : n. Spermatozoid yapma.


spiramycin : n.Penisilin ve eritromisine benzer etkisi olan ve ağız yoluyla kullanılan bir antibiotik.


sternoscapular : a. Sternum ve scapula ile ilgili.


syllepsis : n. Gebelik.