Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calcaneotibial nedir?

calcaneotibial : a. Topuk kemiği ve tibia ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


decerebrize : v. 1. beyini çıkarmak; 2. Omuriliği beyin sapı seviyesinde kesmek.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


hematidrosis : n. kanlı ter çıkması.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


oxycephalic : a. Sivri kafalı.


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


perleche : n. dudak kenarı çatlağı, perleş.


pot : n. Kalp.


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.