Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calcaneodynia nedir?

calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


gastroparalysis : n. Mide felci.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


ophthalmovascular : a. Gözün kan damarlarına ait.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


paracanthoma : n. Epidermis'in alt tabakası (Malpighi tabakası)'ndan gelişen tümör.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.


protobiology : n. Ultravirüsler ve bakteriofajlar gibi bakterilerden de daha küçük canlıları inceleyen bilim dalı, protrobiyoloji.


receptaculum : n. (pl. receptacula) kab.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


scandium : n. biochem. Sc semoblü ile bilinen, atom no: 21 ve atom ağırlığı: 44.96 olan kimyasal element, skandiyum.