Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

calcaneodynia nedir?

calcaneodynia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


fortuitous : a. Tesadüfi.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


grin : n. sırıtma sırıtış.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.


polioclastic : a. Sinir sisteminin gri maddesini tahrip eden.