Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

calamus nedir?

calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


digitus : n. anat. Parmak.


drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


hydrops : n. Sulu madde birikmesi.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


rancidify : v. Ekşimek, bozulmak.