Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calamus nedir?

calamus : n. 1. "Acorus calamus" adlı kamışın kurutulmuş kökleri (Barsak şişkinliğini giderici etkiye sahiptir); 2. Kamış şeklinde oluşum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulicidal : a. Hücreleri tahrip edici hücreleri öldürücü.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


ovaritis : n. Yumurtalık iltihabı, overit.


pediform : a. Ayağa benzer, aşak şeklinde.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.


phosphorus : n. biochem. P sembolü ile bilinen, atom no: 15 ve atom ağırlığı: 30.975 olan kimyasal element, fosfor.


prophylaxis : n. Hastalığa tutulmamak için alınan tedbirler (mesela aşılanmak gibi), profilaksi.