Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

calamine nedir?

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


chemurgy : n. biochem. Tarım ürünlerinin yiyecek veya giyecek işlerinden ayrı maksatlara kullanılmasını inceleyen kimya dalı.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


galeropsia : n. Galeropia.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


ketone : n. biochem. Organik bir madde, keton.


macrogastria : n. Midenin aşırı şekilde büyük oluşu, mide büyüklüğü.


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


rinderpest : n. Sığır vebası.