Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

calamine nedir?

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


episternal : a. Sternum üstü.


halitus : n. Dışarı verilmiş nefes, nefesin dışarıya çıkması.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


nephrorrhagia : n. böbrek kanaması, nefroraji.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).


sclerodermatitis : n. Derinin sertleşme ile seyreden iltihabı, sklerodermatit.