Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

calamine nedir?

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


cellulicidal : a. Hücreleri tahrip edici hücreleri öldürücü.


diameter : n. Çap, diametros.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


folie : n. See: Psychosis.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


ligature : n. 1. Ligatür: Kan damarını bağlamak için kullanılan tel veya iplik; 2. Açılmış bir damarın bağlanması.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


microcephalous : a. Ufak kafalı, başı normalden küçük, mikrosefal.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


plasmodium : n. (pl. plasmodia). Sıtmayı yapan parazitler, birkaç amipten oluşmuş mikrop, plazmodyum.


pyourachus : n.Urakda cerahat toplanması.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


resectable : a. Ameliyatla çıkarılabilir.