Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

calamine nedir?

calamine : n. biochem. İçinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


depth : n. Derinlik.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


globulysis : n. See: Globulolysis.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


myelauxe : n. Kemik iliği hiperfonksiyonu.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


prophylaxis : n. Hastalığa tutulmamak için alınan tedbirler (mesela aşılanmak gibi), profilaksi.


styloiditis : n. Stiloid çıkıntıyı sarkan dokuların iltihabı.