Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

caisson disease nedir?

caisson disease : n. "Dekompresyon hastalığı" vurgun, yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda olduğu gibi atmosfer basıncının aniden düşmesine bağlı olarak meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


decase : n. Ölüm, vefat.


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


lymphotomy : n. Lenf yollarının diseksiyonu, lenfotomi.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


metamorphology : n. Şekil değiştirme ilmi, metamorfoloji.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


pyoxanthine : n. Piyosinan oksidasyonundan elde edilen kahverengiye çalan pigment.


rotation : n. Bir kemiğin bir organın kendi ekseni (mihveri) etrafında dönmesi, dönme, rotasyon.