Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

caisson disease nedir?

caisson disease : n. "Dekompresyon hastalığı" vurgun, yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda olduğu gibi atmosfer basıncının aniden düşmesine bağlı olarak meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


glossocele : n. Dil şişmesi.


glycogeusia : n. Ağızda tatlılık hissedilmesi.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


ontogenetic : a. Ontogneez'le ilgili.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


periotic : a. Kulağı saran, kulak çevresinde bulunan.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.