Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caisson disease nedir?

caisson disease : n. "Dekompresyon hastalığı" vurgun, yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda olduğu gibi atmosfer basıncının aniden düşmesine bağlı olarak meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


exhalation : n. Nefes verme.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


interdental : a. Dişlerarası.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


ophthalmovascular : a. Gözün kan damarlarına ait.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.