Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

cainotobhobia nedir?

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


neurimotor : a. Motor (efferent) sinirler ilgili.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


propagate : v. 1. Yavru meydana getirmek, üremek, çoğalmak; 2. Sayıca artmak; 3. Sayıca artmasına sebep olmak; 4. Yaymak, belli bir fikir veya inanışı etrafa yaymak.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.


quadriplegic : n. Her iki kol ve bacağı felç gösteren kişi.


signature : n. Reçetede ilacın alınacağı şekli tarif eden kısım.


sociocultural : n. Sosyolojik ortamdaki kültür seviyesini ilgilendiren.


steatonecrosis : n. Yağ nekrozu.


suicide : n. İntihar, kendi kendini öldürme, süisit.