Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

cainotobhobia nedir?

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystography : n. içine kontrast madde dolamsı sağlandıktan sonra yapılan radyolojik idrar kesesi tetkiki, sistografi.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


osphresis : n. Koklama duyusu.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


portacaval : a. Vena porta ve vena cava inferior ile ilgili.