Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caffeine nedir?

caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;

Citrated caffeine : biochem. Kafein ve sitrik asit karışımı olan beyaz kokusuz toz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathode : n. Negatif elektrik yüklü kutup (tersi: Anod).


colo(u)r : n. 1. Renk; 2. Boya.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


extraaligamentous : Bağdıxı.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


ostraceous : a. İstiridye akbuğu şeklinde.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).


periorbital : a. 1. Göz çukuru periost'u ile ilgili, periorbitaya ait; 2. Göz çukuru çevresinde, göz çukurunu çevreleyen.


pneumococcus : n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.