Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

caffeine nedir?

caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;

Citrated caffeine : biochem. Kafein ve sitrik asit karışımı olan beyaz kokusuz toz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


europium : n. biochem. Eu sembolü ile bilinen atom no:63 ve atom ağırlığı: 150.0 olan kimyasal element.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


gallduct : n. Safra yolu.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


melanism : n. Saç veya deri veya dokularda renk maddelerinin fazlalığı.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


papulovesicle : n. Vezikül'e dönüşme halindeki papül, vezikülleşme gösteren papül.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


pneometer : n. see: Spirometer.


pomphus : n. Sivilce, kabarcık.


psychoasthenics : n. Zeka geriliği ve tedavisini konu alan bilim dalı.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.