Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

caffeine nedir?

caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;

Citrated caffeine : biochem. Kafein ve sitrik asit karışımı olan beyaz kokusuz toz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


gyrencephalic : a. Üzerinde kıvrım (gyrus)Lar bulunan beyine sahip.


huckle : n. Kalça.


hyperhidrosis : n. Bol terleme, ter salgısının anormal fazlalığı, aşırı ter salgısı.


hyperosmotic : a. 1. Ozmoz'u hızlandırıcı; 2. Hızlanan ozmoz'un sebep olduğu, artan ozmoz'a bağlı.


imitative : a. Taklit edici.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.