Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

caelotherapy nedir?

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


fleece : n. Koyun postu, yapağı, muflon.


ichor : n. Cerahat, irin.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


intranatal : a. Doğum anında.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


mammillation : n. 1. Meme başı şeklinde kabartılar oluşması, bu nitelikle belirgin durum; 2. Meme başı şeklindeki kabartı.


occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


retroflexion : n. Bir organın tersine bükülmesi.