Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

caelotherapy nedir?

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cascara : n. Purgatif etkisi olan bir bitki kabuğu, akdiken kabuğu, kronik kabızlıklarda kuru ekstresi tablet halinde sıvı ekstresi ise eliksir şeklinde kullanılır.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


cuneate : a. kaması, kamamsı, cuneatus.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


duplicature : n. Kırım, kat.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


fellator : n. Penisi ağzına alarak uyaran kişi.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


lacrimotomy : n. Gözyaşı bezi, kanalı ve kesesinin ameliyatı, lakrimotomi.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


ptahonomy : n. Hastalık kanunları bilimi, patonomi.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.