Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

caelotherapy nedir?

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


bursal : a. Burs'a ait.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


cryptoxanthin : n. biochem. Yumurta sarısı, yeşil ot ve sarı mısırda bulunan ve vücutta A vitaminine değişebilen bir boya maddesi.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


histoma : n. Doku tümörü.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


impregnated : a. Gebe, hamile.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


myxoma : n. Muhtelif cins hücrelerden olan ur, miksoma (Çenealtı tükrük bezinde).


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


pipobromen : n. Ağız yoluyla verilen bir alkilizan madde.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.


scirrhus : n. Kanser türünden katı bir ur, büyük bir kısmı bağ dokusundan yapılmış olan sert kanser, siroz.


somniferous : a. Uyku giderici, uyku kaçırıcı, uyku dağıtıcı.