Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caelotherapy nedir?

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharorrhaphy : n. Göz kapağı kenarlarını birbirine dikme (Göz kapağı aralığını daraltma veya kapatma amacıyla uygulanır).


diplegia : n. İki taraflı felç, dipleji.


fibrogen : See: Fibrinogen.


frame : n. Beden, vücut.


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


novobiocin : n. Ağızdan alındığı zaman etkili olan bir antibiotik.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


periportal : a. V.porta çevresinde yer alan.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


prophase : n. Karyokinezisin ilk safhası, profaz.


resinol : n. Cilt taharrüşlarına karşıkullanılan sarı bir yağ.


somniferous : a. Uyku giderici, uyku kaçırıcı, uyku dağıtıcı.