Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caedta nedir?

caedta : n. "Calcium disodium varsanate" için kullanılan kısaltma, kurşun zehirlenmesinde kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


diascopy : n. Deri üzerindeki lezyonların diaskop ile muyaneesi.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


katabolism : n. See: catabolism.


macrocythemia : n. See: Macrocytosis.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.


postnecrotic : a. Nekroz sonu, nekroz sonrası.


rachial : a. Belkemiğe ait.


radectomy : n. Diş kökünün çıkarılması, diş kökünü çıkarma ameliyesi, radektomi.


salpingolysis : n. Tubalardaki yapışıklıkların cerrahi olarak giderilmesi.