Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

caecum nedir?

caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptocormia : n. Vücudun anormal derecede bükülmesi, vücudun aşırı fleksiyonu (Sinirsel bozukluk veya histeriye bağlı).


costalgia : n. Kosta (kaburga) ağrısı.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.


mineralization : n. Madenleştirme.


monopolar : a. Tek kutuplu.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


opercular : a. Operculum'a ait.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


pharmacist : n. Eczacı.


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.