Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

caecum nedir?

caecum : n. Sağ fossa iliaca'da bulunan keseye benzer yapıdaki başlangıç bölümü, kör barsak, çekum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


dentinitis : n. Dentin iltihabı.


desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


desmitis : n. Bağ (ligaman) iltihabı.


embolism : n. Bir kan pıhtısının (thrombus) kan damarını tıkaması, ambolizm.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


hematothorax : n. Plevra boşluğuna kanama, plevra boşluğunda kan toplanması.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


luadanum : n. Afyon ruhu.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


orgasm : n. Cinsel temasta şiddetli heyecan, orgazm.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


otomy- : suff. Kesit yapma, kesit yaparak açma anlamına sonek.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


pseudopolyposis : n. pl. Özellikle önceden geçirilmiş bir ltihaba bağlı olarak meydana gelen yaygın polipler.


quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.