Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

caecosigmoidostomy nedir?

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


clotting : n. Pıhtılaşma.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


tertian : a. Üç günde bir veya gün aşırı gelen (olan), gün aşırı tutan nöbet, tertius.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


lienteric : a. 1. Lienteri ile ilgili; 2. Lienteri gösteren, lienteri tarzında ishalle belirgin.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


psychosomatic : a. 1. Ruh ve beden arasındaki ilişki ile ilgili; 2. Zihni ve ruhsal faktörlerden vücut işlevlerini etkilemesi ile beliren, psikosomatik.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


reality : n. Gerçek.