Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

caecosigmoidostomy nedir?

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


cryo-aerotherapy : n. Soğuk hava ile yapılan tedavi.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


frontomalar : a. Frontal ve elmacık kemikleriyle ilgili.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


omalgia : n. Omuz bölgesinde romatizmal ağrılar, omalji.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


spitting : n. tükürme.


splenoblast : n. Splenosit yapan hücre.


stearopten : n. biochem. Uçucu bir yağın katı kısmı.


supra-axillary : a. Koltuk çukuru üstünde.