Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

caecosigmoidostomy nedir?

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


effective : a. Etkili, tesirli.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


hepatopathy : n. Karaciğer hastalığı.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


inoculator : n. Aşı yapmada kullanılan araç (şırınga v.s.).


intraoral : a.Ağız içinde.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


ophthalmiatrics : n. Göz hastalıkları tedavisi.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


proplasmocyte : n. Plazmositor lökosit serisinin ilkel hücrelerinden proplazmosit.


radiologic : n. Radyoloji ile ilgili


scall : n. Deri üzerinde meydana gelen kepek.


scruple : n. Yirmi grain'lik ve üçü bir grama gelen eczacı tartısı (1.296 gram).